Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Дербак Ольга Анатольевна,,,,,,
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Olha Derbak
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND REFORM OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS IN FOREIGN LANGUAGE IN MOLDOVA REPUBLIC’S UNIVERSITIES

Аннотация. У статті систематизовано етапи розвитку та реформування системи вищої освіти Республіки Молдова. На підставі дослідження наукових праць інших науковців та з урахуванням власних поглядів виокремлено чотири етапи такого розвитку: дореволюційний, радянський,

Ключевые слова: освіта, вища освіта, педагогіка, викладачі, система освіти, еволюція системи освіти.

Abstract. The article systematizes the stages of development and reform of the higher education system of the Moldova Republic. On the basis of research of scientific works of other scholars and taking into account their own views, four stages of such development a

Keywords: education, higher education, pedagogy, teachers, education system, evolution of education system.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>