Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Запорожченко Татьяна Петровна,,,,,,
Світовий досвід професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
Tetiana Petrivna Zaporozhchenko
WORLD EXPERIENCE OF PROFESSIONAL PREPARATION FOR FUTURE TEACHERS OF INITIAL CLASSES

Аннотация. У статті схарактеризовано особливості фахової підготовки майбутніх педагогів початкової ланки освіти. Здійснено огляд сучасних нормативних документів у сфері підготовки майбутнього вчителя початкової школи зарубіжжя. На основі узагальнення світових освітн

Ключевые слова: підготовка, фахова підготовка, імплементація, світовий досвіт.

Abstract. The article describes the peculiarities of the professional training of future teachers of the initial level of education. The review of modern normative documents in the field of preparation of the future teacher of elementary school of foreign countries

Keywords: training, professional training, implementation, world education.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>