Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Билько Марина Владимировна,Шишкин Геннадий Александрович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИ ВИТРИМЦІ РОЖЕВОГО КЮВЕ ІЗ ПІНО НУАР
Bilko Marina Vladimirovna, Shyshkin Gennadiy Aleksandrovich
THE STUDY OF QUALITY INDICATORS IN THE AGING OF A PINK CUVEE FROM PINOT NOIR

Аннотация. В статті представлені дослідження зміни фізико-хімічних, оптичних та потенціометричних показників якості рожевого кюве протягом 13 місяців післятиражної витримки. Об’єктами досліджень були рожеві кюве, виготовлені із асамбляжів рожевих сухих виноматеріалі

Ключевые слова: рожеві ігристі вина, кюве, Піно Нуар, витримка, фенольні сполуки, оптичні характеристики, редокс-потенціал, колір, статистичний аналіз

Abstract. The article presents a study of changes in physicochemical, optical and potentiometric indicators of the quality of a pink cuvee during 13 months of aging. The objects of the research were pink cuvée, made from assemblages of pink dry wine materials, from

Keywords: pink sparkling wine, cuvée, Pinot Noir, aging, phenolic compounds, optical characteristics, redox potential, color, statistical analysis

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>