Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 511.72
Котова Ольга Владимировна,,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ МНОЖИН АНОРМАЛЬНИХ ТА АНТИНОРМАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Kotova O.V.
THE STUDY OF DIFFERENT TYPES OF SETS OF ABNORMAL AND ANTINORMAL NUMBERS

Аннотация. Дослідження присвячене вивченню сімей дійсних чисел, -адичне зображення яких має певні асимтотичні або квазіперіодичні властивості, а саме: вивченню тополого-метричних і фрактальних властивостей множин розв'язків рівнянь: vis(x)=kx+b, де vis(x) - асимтоти

Ключевые слова: s-адичне зображення, функція частоти символа «і» в s-адичному зображенні числа х, нормальне число, міра Лебега, розмірність Хаусдорфа-Безиковича

Abstract. In this study we examine families of real numbers such that their -adic representations have some asymptotic or quasiperiodic properties. Let vis(x) be an asymptotic frequency of digit «i» in s-adic representation of. These functions are functions with c

Keywords: s-adic representation of number, function of frequency of digit, normal number, Lebesgue measure, Hausdorff-Besicovitch dimension

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>