Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 37.037
Ворок Семен Семенович,Гаврилова Людмила Александровна,,,,,
СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ"
Vorok S. S., Gavrilova L. O.
MODERN ASPECTS OF EDUCATIONAL FUTURE SPECIALISTS IN THE AREAS OF TRAINING “PHYSICAL EDUCATIONS”

Аннотация. У статті розглядаються актуальні проблеми освітньої діяльності військових фахівців з фізичного виховання курсантів. З урахуванням основних етапів освітнього процесу сформульовані основні проблеми сучасної освіти в галузі фізичного виховання. Показано пере

Ключевые слова: Освіта, навчальний процес, курсанти, фізичне виховання, кредитно-модульна система.

Abstract. In the article actual problems of educational activity of military experts in physical education of cadets are considered. According the main stages of the educational process, the main problems of modern education in the field of physical education are f

Keywords: Education, educational process, students, physical education, credit-modular system.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>