Рейтинг пользователей: / 35
ХудшийЛучший 
УДК 316.62:378
Сербин Юрий Викторович,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОМЕТРІЇ ТА РЕФЕРЕНТОМЕТРІЇ В ПРОЦЕСІ ЕМПІРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Serbin I. V.
USING METHODS OF SOCIOMETRY AND REFERINCOME IN THE PROCESS OF EMPIRICAL STUDYING OF FEATURES OF ADAPTATION TO TRAINING OF STUDENTS