Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 378.147: 37.016: 656. 071.1
Ляшенко Ульяна Игоревна,,,,,,
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
Lyashenko Ulyana Ihorivna
FUTURE SHIP ENGINEERS TRAINING MODEL IN THE PROCESS OF STUDYING PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCIPLENE

Аннотация. У статті розглядається лінгводидактична модель підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін до якої автор включає: педагогічні умови, компоненти готовності, принципи, методи і підходи, в умовах яких здійснює

Ключевые слова: лінгводидактична модель підготовки, судновий механік, педагогічні умови, компоненти готовності, принципи, методи і підходи.

Abstract. The article examines linguistic- didactic model of future ship engineers’ training in the process of studying professionally oriented disciplines. To the model the author includes: pedagogical conditions, components of readiness, principles, methods and a

Keywords: linguistic-didactic training model, ship engineers, pedagogical conditions, components of readiness, principles, methods and approaches

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015