Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК UDK 371.26:009
Кізенко Василь Іванович,,,,,,
УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОГО ПОГЛИБЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Kizenko V.I.
PROMOTE THE PRINCIPLES OF DEEPENING THE CONTENT OF CORE SUBJECTS IN HIGH SCHOOL

Аннотация. У статті розкрито шляхи упровадження принципу наукового поглиблення змісту профільних предметів у старшій школі. Знайшло висвітлення поняття «наукова картина школи» як результат сформованості предметної компетентності учнів старших класів на етапі профілі

Ключевые слова: : принцип наукового поглиблення, профільний предмет, старша школа, природничі предмети

Abstract. This report disclosed ways to promote the principles of deepening the content of core subjects in high school. Also reflected the notion of "scientific picture of the school" as a result of formation of subject competence of high school students at the st

Keywords: principle of scientific deepening, profile subject, high school, natural history items.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015