Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Ржанова Анна Сергеевна,,,,,,
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Rzhanova G.S.
ENSURING QUALITY OF GEOGRAPHICAL EDUCATION BY DEVELOPING CREATIVE INDIVIDUAL STUDENT

Аннотация. Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, уміти ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не тільки виконавцем але й працювати з ініціативою, вдосконалювати отриманні знання. В Україні відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного

Ключевые слова: творча особистість, пізнавальні мотиви, інтерактивні технології, мультимедійні технології.

Abstract. Modern specialist must be a creative person, able to set the problem and solve it. He must be not only a performer but also work with the initiative to improve their knowledge. Ukraine is experiencing transformations in all spheres of public life. Socio -

Keywords: creative personality, cognitive motives, interactive technologies, multimedia technology.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015