Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 378”192-196(477)
Скляренко Инна Юрьевна,,,,,,
ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА ВІДОМСТВА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНІ, ЇХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ- НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
I. Skliarenko
Technical College of Communications Office in Ukraine, their formation and development in the second half HIH- the early twentieth century

Аннотация. У статті представлено становлення і розвиток залізничних технічних училищ. Досліджено вплив основних подій залізничної галузі на становлення професійної підготовки фахівців залізничного транспорту у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Встановлено взаємозале

Ключевые слова: залізнична галузь, технічні училища, професійна підготовка фахівців залізничного транспорту.

Abstract. The article presents the formation and development of railway technical schools. The influence major events on the development of the railway sector professional training of railway transport in the second half of the nineteenth - early. The twentieth cen

Keywords: railway industry, technical schools, training of specialists of railway transport.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015