Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 378.808
Шупта Оксана Владимировна,,,,,,
РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Shupta O.V.
RHETORIC CULTURE OF FUTURE INTERPRETERS AS A FACTOR OF HIS PROFESSIONAL SUCCESS

Аннотация. У роботі розглядається риторична культура як необхідна складова професійної підготовки майбутніх усних перекладачів. Важливим фактором формування риторичної культури майбутнього перекладача є його мовленнєвий розвиток, що передбачає опанування системою мо

Ключевые слова: усний перекладач, риторична культура, мотиваційний, комунікативний, інтелектуально-творчий, психофізіологічний, рефлексивний компоненти.

Abstract. In this paper we describe the rhetoric culture as a necessary element of future interpreters’ professional training. The important factor of rhetoric culture formation is his speech development that foresees the mastering of the system of knowledge and sk

Keywords: interpreter, rhetoric culture, motivation, communication, creativity, psychology and reflexion.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015