Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 159.923.2:316.662-053.6
Ондо Анге Алиса Мигелевна,,,,,,
ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Ondo Ange A.M.
Personality factors to life position in adolescence

Аннотация. В статті розглядається життєва позиція підлітка, яка, звісно, має свою особливу структуру і визначаєтсья в тому числі психологічними особливостями підліткового віку. Основною характеристикою підліткового віку є самоусвідомлення, яке сприяє посиленню саморозуміння і в свою чергу виступає когнітивною репрезентацію власного образу та передумовою цілеспрямованого самопізнання, саморозвитку та самозміни. Феномен життєвої позиції достілжується за трьома основними напрямами: тілесним, соціальним та духовним.

Ключевые слова: життєва позиція, підлітковий вік, образ, саморозвиток, самопізнання, самозміна, тілесність, соціальність, духовність

Abstract. This article discusses about the phenomenon of psychological individuality and structure life position in adolescence. Proves the rule of self-consciousness, which enhances self-understanding at this age. And it allows the directional self-knowledge of the child at this age. Here, we describe how it arises cognitive representation of self-image, there is a possibility of self-development and self-change situation. We argue that the phenomenon of position in life is studied in three main areas: bodily, social and spiritual. приводяться приклади практичного значення дослідження даного напряму в психологічній науці. Cited examples of practical importance of research this area in psychological science.

Keywords: life position , lifestyle, adolescence, image, self-development, self-knowledge, self-transformation, self-image , physicality, sociality, spirituality

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014