Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 327(477)

Ярошко О.З.

Визнання України і встановлення з нею дипломатичних відносин: синхронізація vs десинхронізація

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Київ, Андріївська 15, 04070

UDC 327(477)

Yaroshko O.Z.

Recognition of Ukraine and Establishment of Diplomatic Relations with its: Synchronization vs Desynchronization

Institute of Social and Political Psychology of the NAPS of Ukraine

Kyiv, Andriyivska 15, 04070

 

УДК 304

Караван Ю.В., Токар Ю.С.

ДЕЯКІ СТІЙКІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН СЬОГОДЕННЯ

Львівський інститут економіки і туризму, Львів, Менцинського 8, 79007

UDC 304

Karavan Yu. V., Tokar Yu. S.

SOME PERSISTENT TRENDS DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL RELATIONS

Lviv institute of economics and tourism, Mentsynskyy St. 8, 79007

 

Пожар О.Ю.

ПИТАННЯ ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США ( 50-ТІ РР. ХХ СТ. – ХХІ СТ.)

Національний університет «Львівська Політехніка»

Львів, Бандери 12, 79013

 

Pozhar O.Y

MISSILE DEFENSE IN U.S. FOREIGN POLICY (50-IES. XX C. – XXI C.)

National University «Lviv Polytechnic»

Lviv, Bandery 12, 79013

 
Секции-октябрь 2012