Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Дяків Володимир Михайлович,,,,,,
ЕСКАЛАЦІЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО НАСТУПУ НА НАРОДНУ РЕЛІГІЙНІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА МЕЖІ 1920 х – 1930 х рр.
Dyakiv Volodymyr Mykhaylovych
ESCALATION OF THE BOLSHEVIKS’ ATTACK ON THE NATIONAL RELIGIOUSNESS OF THE UKRAINIANS IN 1920-1930S.

Аннотация. У дослідженні аналізується ескалація, зростання більшовицького наступу на народну релігійність, зокрема репресивна політика стосовно релігії і церкви на межі 1920 х – 1930 х рр., яка вплинула на традиційні устої українського народу, передусім релігійні. Внаслідок чого на такому грунті пізніше активізувався релігійний рух і пов’язана з ним духовна творчість.

Ключевые слова: народна релігійність, релігійний рух, духовна творчість, фольклор, побутування, репресії

Abstract. Research analyzes escalation, growth of the Bolsheviks’ attack on the national religiousness, in particular, repressive policy against religion and church in 1920- 1930s, which affected upon traditional principles of Ukrainian people, first of all religious principles. Consequently later against such background religious movement livened up along with spiritual creativity related thereto.

Keywords: 0

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>