УДК 551.8
Мазур Анна Павлівна,Ванівський Артур Орестович,,,,,
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ В КРЕЙДОВОМУ ПЕРІОДІ
Mazur Anna, Vanivskiy Artur
Paleogeography outer zone of sub- Carpathians depression in Cretaceous period
 
УДК 330.552:553.98(477)
Михайлів Ірина Романівна,,,,,,
Структура собівартості видобутку природного газу на різних стадіях промислової розробки родовища
Mykhailiv I.R.
the structure of cost price of the natural gas recovery at the different stages of the industrial development of the field