Рейтинг пользователей: / 22
ХудшийЛучший 
УДК 657
Тарасюк Мария Николаевна,,,,,,
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВПРОВАДЖУЄ МСФЗ
Maria Tarasyuk
Improvement of ways of ways of accounting policies enterprises that implement IFRS

Аннотация. Розглянуто особливості формування Положення про облікову політику підприємства енергетичної галузі, що переходить на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), на прикладі ПАТ «Центренерго». Досліджено порядок відображення змін у бухгалтерському об

Ключевые слова: облікова політика, положення про облікову політику, обліково-аналітична інформація, МСФЗ, МСБО, види діяльності за КВЕД.

Abstract. The features of formation of the Regulations on the accounting policies of the energy sector, which goes on Mfzhnarodni Financial Reporting Standards (IFRS), the example of PJSC "Centrenergo." Studied the order of the changes in the accounting and financi

Keywords: accounting policies, the provision of accounting policies, accounting and analytical information, IFRS, LAS, activities for NACE.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>