Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 657.412.7

Голуб Н.О., Кирієнко В.Р.

БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького 18, 72316

UDC 657.412.7

Golub N. A., Kyriienko V.R.

THE ACCOUNTING INFORMATION AND ITS PROPERTIES IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Tavria State Agrotechnological  University, Melitopol, pr. B.Khmelnytsky 18, 72316

 Текст даної доповіді викладено на українській мові. В управлінні підприємством бухгалтерська інформація відіграє ключову роль, оскільки саме інформація необхідна для прийняття важливих управлінських рішень менеджерами. Бухгалтерська інформація є основою для прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: бухгалтерська інформація, управління підприємством, бухгалтерський облік, властивості інформації, зовнішня управлінська інформація та внутрішня управлінська інформація.

The text of the report posted on the Ukrainian language. In the management of the enterprise accounting information plays a key role, because it is the information needed for making important managerial decisions managers. The accounting information is the basis for acceptance of administrative decisions at the enterprise.

Keywords: accounting information, the management of the enterprise, accounting, property information, external management information and internal management information.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012