Шевченко В.М., Підгорний А.В., Гуц Н.А.

А.В. Думанський − Фундатор сучасної колоїдної хімії

Національний технічний університет України “КПІ”,м.Київ, пр-т Перемоги,37

 

SHEVCHENKO V.M., PIDGORNYI A.V., GUTS N.A.

A.V. Dumansky − founder of modern colloidal chemistry

The National technical university of Ukraine “KPI”, Kiev, pr. Peremogy, 37