Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 504.064.3:574
Кравченко Ольга Александровна,Шахворостова Ольга Михайловна,,,,,
ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ БІОТОКСИЧНОСТІ НАНОАКВАЦИТРАТІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ALLIUM-ТЕСТУ
Kravchenko O.O., Shakhvorostova O.M.
GENERAL TOXICITY ASSESSMENT OF NANOAQUATCITRATE OF TRACE METALS USING ALLIUM-TEST

Аннотация. В роботі наведені результати досліджень щодо оцінки загальної біотоксичності наноаквацитратів з використанням Allium-тесту. Доведено, що дія наноаквацитратів на вказаний тест-об’єкт залежить від типу базисного металу та концентрації сполук у водному серед

Ключевые слова: наноаквацитрати, токсичність, екологічна безпека, перехідні метали, Allium-тест.

Abstract. It is determined the research results on the evaluation of overall toxicity nanoaquacitrates using Allium-test. It is proved that the nanoaquacitrate effect on the Allium depends on the type of metal and substances concentration in the aqua environmental.

Keywords: nanoaquacitrates, toxicity, environmental safety, transition metals, Allium-test.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>