Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Михальчук М.В.

ГРИБНІ ЛЕКТИНИ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

Національний технічний університет України «КПІ»

 

В даній доповіді розглядається актуальність розробки технології виділення грибних лектинів.

Ключові слова: лектини, грибна культура, біотехнологічний синтез, глікопротеїни.

This report examines the relevance of technology development of lectins from the fungal culture.

Key words: lectins, fungal culture, biotechnological synthesis, glycoproteins.

З стрімким розвитком новітніх технологій стало можливим виділення та очистка різних біологічно активних речовин з грибних культур, однією з таких речовин є лектини. Лектини – це білки та глікопротеїни, які мають здатність високо специфічно зв’язувати вуглеводні залишки на поверхні клітин та у вільному стані, викликаючи їх аглютинацію. Лектини вперше були виділені з насіння рослин, проте через деякий час знайдені у майже всіх живих організмів включаючи бактерії. Актуальним є використання міцеліальних грибів для одержання лектинів у промисловому масштабі порівняно з іншими продуцентами.

Так функції лектинів у тварин: регуляція клітинної адгезії, синтез глікопротеїнів та контроль рівня білку у крові, вплив на активізацію лейкоцитів у процесі імунної відповіді, деякі лектини знаходяться на поверхні клітин печінки зв’язують галактозу та видаляють її з крові, багато інших лектинів э рецепторами ферментів в склад яких входять залишки манози та частиною лектинового шляху активізації системи компліменту. Вони часто беруть участь в імунологічному розпізнаванні шкідливих мікроорганізмів які мають на своїй поверхні специфічні до лектинів імуно-активних клітин вуглеводні залишки.

Функції лектинів у рослин поки, що досліджені не на стільки добре але відомо, що вони беруть участь у проростанні насіння, так як і у тварин лектини на поверхні клітин допомагають зв’язуватися їй з субстратом, при надмірному споживанні рослинної їжі наприклад бобових рослинні лектини здатні підсилювати слизоутворення у кишечнику чим шкідливо можуть впливати на організм людини.

До біологічних функцій лектинів відносяться: ферментативна та, рідше, імунологічна.

На сьогодні доволі стрімке запровадження лектини знайшли в медицині, завдячуючи їх унікальним властивостям зв’язуватися з вуглеводними залишками не змінюючи їх будови та властивостей ,що є важливим та незамінним в цій галузі. Лектини є компонентами в імуно-тестових системах, експериментальних ліках проти раку як діюча речовина ,яка є цитотоксичною до певних пухлинних клітин (так цитотоксичним лектином до клітин аденокарциноми є лектин купини –PMRL+). Лектини на поверхні мікроорганізмів які населяють кишечник людини та тварин відповідають за толерантне розпізнавання та симбіоз з транзитною мікрофлорою. Проте лектини на поверхні деяких мікроорганізмів вважаються причиною утворення у ротовій порожнині зубного каменю, який є шкідливим.

З останнім часом лектини почали інтенсивно виділяти та досліджувати з культур різних грибів, а саме з плодових тіл вищих базидіальних макроміцетів, аскоміцетів, лишайників. Джерелом отримання грибних лектинів можуть бути культуральна рідини (екзолектини), міцелій та плодові тіла (ендолектини). На даному етапі розвитку науки перспективним є виділення та очищення лектинів з міцелію та культуральної рідини. Крім того на території України дослідження проводяться у дуже малому обсязі, що є перспективним фактором для дослідження даної теми.

 

Література:

1. Луцик М.Д., Панасюк Е.Н., Луцик А.Д. Лектины. Львов: Вища шк., 1981.

2. Королев Н.П. Функции лектинов в клетках // Итоги науки и техники. Общие проблемы физико-химической биологии. М., 1984. Т. 1

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.