Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 579.64 : 632.3

Кошевский И.И., Патыка Н.В., Бережняк М.Ф., Канарский Е.Р.

Влияние системы обработки почвы, навоза и минеральных удобрений на развитие пероноспороза гороха

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

В данной работе рассматривается влияние системы обработки почв, навоза и минеральных удобрений на развитие пероноспороза гороха.

Ключевые слова: пероноспороз, система обработки почвы, навоз, минеральные удобрения, горох, биотоксичность, севооборот

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 579.083.13

Віннікова О.І., Купіна Н.М.

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСУ НА РОСТОВІ РЕАКЦІЇ BACILLUS CEREUS І TRICHODERMA VIRIDE ЗА УМОВ СПІВКУЛЬТИВУВАННЯ З ПШЕНИЦЕЮ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

 

Встановлено, що спільне культивування бактерій та мікроміцетів із пшеницею в умовах експерименту змінює ростові характеристики представників обох таксономічних груп. Співкультивування з пшеницею різних штамів Bacillus cereus після попереднього впливу на них температурних стресорів супроводжувалося збільшенням швидкості росту бактерій, а для штамів Trichoderma viride встановлено зниження швидкості росту колоній та підвищення інтенсивності спороношення.

Ключові слова: бактерії, мікроміцети, пшениця, температурний стресор.