Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК УДК 666.965:547.14:519.2
Шинкевич Елена Святославовна,Сидорова Наталия Валерьевна,Доценко Юлия Валерьевна,Койчев Александр Александрович,Мироненко Игорь Николаевич,,
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ СУМІШЕЙ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНО-АКТИВОВАНИХ СИЛІКАТНИХ КОМПОЗИТІВ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО ТВЕРДІННЯ
Shinkevich E., Dotsenko J., Sydorova N., Koichev A., Mironenko N
The analysis of influence of parameters of state of mixtures on the properties of complex-activated silicate composites of heat-to-humidity hardening

Аннотация. Заміна автоклавної обробки тепловологісною при збереженні та покращенні фізико-механічних і експлуатаційних характеристик отриманого силікатного композиту є одним з ефективних шляхів енергозбереження на стадії виробництва будівельної продукції. Проведено

Ключевые слова: комплексна активація, силікатні вироби, луговмісні добавки, литтьова технологія, тепловологісне твердіння, водневий показник, активність, моделі, оптимізація

Abstract. Replacement autoclaving heat-to-humidity while maintaining and improving physical-mechanical and operational characteristics of the activated silica composite is one of the effective ways of energy saving at the stage of production. We analyzed the influe

Keywords: complex activation, silicate products, alkali-containing additives, casting technology, heat-to-humidity hardening, pH, activity, models, optimization.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>