Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 711, 455
Смадич Іван Петрович,,,,,,
РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ, ЯК НОВОГО ВИДУ РЕКРЕАЦІЇ В КАРПАТСЬОМУ РЕГІОНІ
Smaduch I. P.
THE DEVELOPMENT OF EXTREME SPORTS, AS A NEW FORM OF RECREATION IN THE CARPATHIAN REGION

Аннотация. У статті запропоновано шляхи удосконалення архітектурної організації рекреаційного простору Карпатського регіону шляхом створення нових рекреаційних об’єктів та туристичних маршрутів в контексті реалізації нетрадиційної рекреації та екстремальних видів спорту. Здійснено аналіз структури даного виду рекреації та шляхи його реалізації не теренах регіону. Запропоновано зонування районів розвитку досліджених типів рекреації, що дозволить підсумувати попередні дослідження за цією тематикою.

Ключевые слова: The proposed zoning districts development of the investigated types of recreation that will summarize previous research on this topic

Abstract. The article suggests ways to improve the architectural organization of recreational space in the Carpathian region by creating new recreational facilities and tourist routes in the context of the implementation of non-traditional recreation and extreme sports. The analysis of the structure of this type of recreation and ways of its realization on the territory of the region.

Keywords: Ключові слова Карпатський регіон, нетрадиційна рекреація, екстремальна рекреація

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014