Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.4
Балюк Святослав Антонович,Воротинцева Людмила Ивановна ,Захарова Марина Анатольевна,Носоненко Александр Анатольевич,,,
КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ ҐРУНТІВ
Baliuk S.A., Vorotyntseva L.I., Zakharova M.A., Nosonenko A.A.
CRITERIA AND INDICATORS OF SOIL EVOLUTIONS UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE

Аннотация. В роботі розглядаються проблеми впливу змін клімату на ґрунтовий покрив, яка є на сьогодні досить актуальною на світовому рівні. Посушливість клімату, що відмічається в останні роки (зменшення кількості опадів, підвищення температури) впливає на еволюцію

Ключевые слова: грунт, клімат, властивості ґрунту, гумусово-акумулятивний профіль, зрошення, критерії, індикатори, температура

Abstract. The problems of the climate change influence on the soils, which are very topical today are shown in this article. The aridity of the climate, which has been observed in recent years (a decrease in the amount of precipitation, an increase in temperature)

Keywords: soil, climate, soil properties, humus-accumulative profile, irrigation, criteria, indicators, temperature

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>