Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 6.631.8
Кудрявицкая Алина Николаевна,,,,,,
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОХІМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ПІД ОЗИМУ ТА ЯРУ ПШЕНИЦЮ НА ЛУЧНО‑ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ
Kudriawytzka A.N.
Agroecological ground and agrochemical substantiation of fertilizers use under winter and spring wheat growing in crop rotation on meadow-chernozem soil

Аннотация. Вивчення впливу азотних добрив та проведення позакореневого підживлення озимої пшениці комплексним добривом «Кристалон особливий» створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Проведення такого заходу обумовлює значні зміни у величині врожайності

Ключевые слова: Ключові слова: добрива, позакореневе підживлення, врожайність, якість, ґрунт, елементи живлення, сорт, динаміка.

Abstract. Investigation of nitrogen fertilizers influence and as a result foliar dressing of winter wheat by composite fertilizer “Kristalon special” creates favorable conditions for plant growth and development. This action causes significant changes of winter whe

Keywords: Key words: productivity, foliar fertilizer, soil, elements of nutrition, variety, dynamics

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>