Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.811.2’94
Солод Надія Володимирівна,Біла Галина Миколаївна,,,,,
ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ГІДРАТОВАНИХ ДИФОСФАТІВ В ЯКОСТІ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Solod N.V., Bila G.M.
HYDRATED DIPHOSPHATES SOLID SOLUTION AS HIGHLY CONCENTRATED FERTILIZERS

Аннотация. Досліджено ефективність використання вперше синтезованого твердого розчину Mn2-xZnxP2O7∙6H2O (0<х2.00) в якості висококонцентрованого мінерального добрива та як засобу для передпосівної обробки насіння.

Ключевые слова: дифосфат, цинк, манган, добрива, фосфор, мікроелементи

Abstract. Efficiency of using of first synthesized solid solution Mn2-xZnxP2O7∙6H2O (0<х2.00) as a highly concentrated fertilizer and as a means for pre- treatment of seeds was investigated.

Keywords: diphosphate, zinc, manganese, fertilizers, phosphorus, microelements

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>