Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК: 631.8:635.21
Быкина Нина Николаевна,,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
Bykina Nina
OPTIMIZATION OF NUTRITION CONDITIONS FOR POTATO UNDER GROWING ON GREYZEM HAPLIC SOIL IN LEFT-BANCK OF FOREST-STEPPE

Аннотация. В статті розглянуто вплив мінеральних добрив та добрив з мікроелементами і ріст активуючим речовинами, внесеними в різні строки, на продуктивність картоплі столової. Відзначено підвищення продуктивності картоплі за поєднання позакореневих підживлень Бос

Ключевые слова: картопля столова, уpoжaйнicть, бioлoгiчнiocoбливocтi, мінеральні добрива, тeмнo-сiрий опідзолений грунт, Амінокат, Атонік, Босфоліар актив, Росток макро, Росток плодоношення, Інтермаг бор.

Abstract. The effect of mineral fertilizers application and microfertilizers application and growth-promoting factor application and different time of fertilizers application on potato productivity was researched. The increasing of productivity of potato and tuber

Keywords: potato, tuber yield, biological feature, mineral fertilizers, greyzem haplic soil, Amicat, Atonic, Bosfoliare active, Rostok Macro, Rostok plodonoshennya, Intermag B

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>