Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК: 632

Сахненко В.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ СІВОЗМІН У РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ РОСЛИН

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв Оборони 15, 03041

UDC : 632

Sakhnenko V.

OPTIMIZATION OF CROP ROTATION IN A RESOURCE-SAVING SYSTEMS OF PLANT PROTECTION

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Kyiv, Heroes of Defense 15, 03041

 

 

Визначені основні показники оптимального застосування сучасних сівозмін у ресурсозберігаючих системах землеробства.

Ключові слова: сівозміна, структура польових культур, ротація сільськогосподарських культур, технологія вирощування.

Determined the main indicators of optimal use of modern crop rotation in resource- saving farming systems.

Key words: сrop rotation, the structure of field crops, agricultural crops rotation, cultivation technology.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>