Секция 4. Морской туризм

УДК 797.144
Жихарєва Влада Вікторівна,Бакрієв Максим Олександрович, , , , ,
Development of Yacht Tourism
Zhykharieva Vlada, Bakriev Max
Development of Yacht Tourism
 
УДК УДК 621.011.056
Шахова Елена Анатольевна, , , , , ,
SWOT-АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
Shakhova E.A.
SWOT-analysis of yachting tourism attractiveness in Ukraine
 
УДК УДК 656.072.44
Боровик Світлана Сергіївна,Михайлова Юлія Валеріївна,,,,,
ВПЛИВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Borovik S., Mykhailova I.
INFLUENCE OF WATER TRANSPORT ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM
 
УДК 656.614.2.072.44+338.48(477)
Голубкова Ірина Анатолівна,,,,,,
ДІЯЛЬНІСТЬ ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ НІШОВОГО СЕКТОРУ КРУЇЗНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
Iryna Golubkova
THE ACTIVITIES OF THE PJSC "UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY" AS ONE OF THE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE NICHE SECTOR OF THE CRUISE INDUSTRY IN UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 338.48
Власенко Ольга Сергіївна, , , , , ,
КЛАССИФИКАЦИЯ КРУИЗНЫХ МАРШРУТОВ
Vlasenko Olga
CLASSIFICATION OF CRUISE ROUTES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 338.48
Ярова Ніна Вікторівна,Воркунова Ольга Вячеславовна,Степанова Ніна Сергеевна, , , ,
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
YAROVаYA N.V, VORKUNOVA О.V., N.S. STEPANOVA
THE RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Драгомірова Євгенія Сергіївна,Кручиніна Вікторія Олександрівна,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
0
0
 
УДК 656.614.2.072.44+338.48(045)
Ковиліна Марія Олександрівна,,,,,,
ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ МОРСКОЙ КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ
Mariia Kovylina
Principles of sustainable development of subsystems of the marine cruise industry
 
УДК 656
Акімова Ольга Володимирівна,,,,,,
РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО КРУИЗНОГО РЫНКА
Akimova O.V.
THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE CRUISE MARKET
 
УДК УДК 656.614.2:338.48
Задорожна Наталія Сергіївна, , , , , ,
Развитие яхтенного туризма в Украине
Zadorozhnaya N.S.
DEVELOPMENT OF YACHT TOURISM IN UKRAINE
 
УДК 656.614.2.072.44+338.48(477)
Бабаченко Марина Вікторівна,Левинська Тетяна Іванівна,,,,,
СУЧАСНИЙ СТАН КРУЇЗНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Maryna Babachenko, Tetyana Levynska
THE CURRENT CONDITION OF THE CRUISE TOURISM INDUSTRY IN THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE
 
УДК 339.138:338.48
Юнусова Ельмаз Файзеркизи, , , , , ,
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІМІДЖ КРУЇЗНОЇ КОМПАНІЇ
Iunusova E.
FACTORS AFFECTING THE IMAGE OF THE CRUISE COMPANY