Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 616.37-002:615.835.3+615.036.8
Бутирський Олександр Геннадійович,Скоромний Олександр Миколайович,Хілько Сергій Сергійович,Влахов Олександр Кирилович,Бутирська Ірина Борисівна,Власов Микола Валентинович,
АБДОМІНАЛЬНІ ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ
Butyrsky O.G., Skoromny O.M., Khilko S.S., Vlakhov О.К., Butyrskaia I.B., Vlasov M.V.
ABDOMINAL HEMODYNAMIC DISORDERS UNDER ACUTE PANCREATITIS AND EFFICACY OF THEIR MEDICATION CORRECTION
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 616.853:343.148.2
Токарева Наталья Геннадьевна,Быкова Анна Александровна,,,,,
ЭПИЛЕПСИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Токарева Н.Г., Быкова А. А.
ЭПИЛЕПИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ