УДК 619:618:614.2:636.2
Корейба Людмила Владимировна,Гаращук Марина Ивановна,Сачко Роман Григович,Жижина Полина Николаевна,,,
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ У КОРІВ В УМОВАХ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Koreyba L.V., Haraschuk M.I., Sachko R.H., Zhizhina P.M.
EFFICIENCY OESTRUS CYCLE SYNCHRONISATION IN COWS  UNDER ExAT "AGRO - UNION" SINELNIKOVSKIY DISTRICT OF DNIPROPETROVSKIY REGION