УДК 619:636.087.73

Захаренко М.О., Шевченко Л.В., Михальська В.М.

Малюга Л.В., Поляковський В.М.

ВМІСТ КАРОТИНОЇДІВ І ВІТАМІНУ А У ВЕРШКОВОМУ МАСЛІ ТА МОЛОЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ β-КАРОТИНУ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ В ГОДІВЛІ КОРІВ

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ, Героїв Оборони 19, 03041

UDC 619:636.087.73

Zakharenko N.A., Shevchenko L.V., Polyakovskiy V.M., Mikhalska V.M.

Malyuga L.V.

CONTENT OF KAROTINOIDS AND VITAMIN OF A IN BUTTER AND MILK AT THE USE β-CAROTENE BIOTECHNOLOGICAL SYNTHESIS IN FEEDING OF COWS

National University Of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Kyiv, Geroev Oboronu 19, 03041

 

УДК 619:614.31:637.5’.6405:616.995 

Якубчак О. М., Збарська А.А., Таран Т.В.

ЗМІНИ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ СВИНЕЙ ЗА ЛАРВАЛЬНОГО ЕХІНОКОКОЗУ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Київ, Героїв Оборони, 15, 03041  

UDC 619:614.31:637.5’.6405:616.995

Yakubchak O. N., Zbarska A.A., Taran T. V.

АMINO-ACID STRUCTURE OF MEET AND HYPODERMIC FAT OF LARVACEOUS EHINOCOCOS OF PIGS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Kyiv, Heroes of Defense, 15, 03041

 

УДК 619:636.087.7

Шевченко Л.В., Захаренко М.О., Михальська В.М., Малюга Л.В. 

Поляковський В.М.

КЛІНІЧНИЙ СТАН ТА ОБМІН РЕЧОВИН У ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРЕПАРАТІВ БІОМАСИ ГРИБА

BL. TRISPORA ШТАМУ ТКСТ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

UDC 619:636.087.7

Shevchenko, LV, Zakharenko MA, Michalski VM Malyuga LV

Poliakovskiy VM

Clinical status and metabolism in rats when using drugs biomass Mushrooms BL. TRISPORA strains TKST

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

УДК 619: 614.31:579:637.

Загребельний В.О., Якубчак О.М., Таран Т.В.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА, ОТРИМАНОГО ВІД ВИМУШЕНО ЗАБИТИХ ТВАРИН

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв Оборони, 15, 03041

UDC 619: 614.31:579:637.

Zagrebelny V. A., Yakubchak O. N., Taran T. V.

MICROBIOLOGICAL RESEARCHES OF THE MEAT GOT FROM FORCEDLY KILL ANIMALS

National university of life and environmental sciences of Ukraine

Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041