Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 004.9

Антонов В.М., Антонова–Рафі Ю.В.

КІБЕРНЕТИЧНО - АКМЕОЛОГИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ: МЕТОДИКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Національний технічний університет України «КПІ», Українська Академія Акмеологічних Наук,Київ,пр..Перемоги, 37

Розглядається кібернетично-акмеологічна методика тестування, як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; прийом або система прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності (науки, виробництва тощо), та методологія, як вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання.

Ключеві слова: Кібернетика, акмеологія, тестування, діагностика, методика, методологія.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>