Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 
УДК УДК 658.56
Сковоринская Александра Игоревна,Силонова Наталия Борисовна,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Skovorynska O., Silonova N.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF NEW VERSION OF ISO 9001: 2015 ON UKRAINIAN MILK-PROCESSING ENTERPRISES BASED ON THE RISK-BASED APPROACH

Аннотация. Розглянуто основні зміни в новій версії стандарту ISO 9001: 2015. Визначено особливості його застосування на українських молокопереробних підприємствах. Охарактеризовані основні фактори, що впливають на виробників молочних продуктів.

Ключевые слова: ISO 9001:2015, ризик-орієнтований підхід, контекст, молокопереробне підприємство.

Abstract. In the article have reviews the main changes in the new version of ISO 9001:2015 and defines the peculiarities of its application on Ukrainian milk-processing enterprises. The basic factors influencing the dairy producers are characterized.

Keywords: ISO 9001:2015, risk-based thinking, context of organization, milk-processing enterprise

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>