УДК 656.072
Луб'яний Павло Вікторович,Єрьоменко Вячеслав Юрійович,Луб'яна Наталія Павлівна,,,,
ТАРИФИ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
Lubyanyi P.V., Eremenko V.Y., Lubyana N.P.
Tariffs for passenger transport by road