УДК 338.484

Долгопола Г.Є., Коробейникова Я.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЦІННИХ  ТЕРИТОРІЙ ЛАНДШАФТІВ З МЕТОЮ РЕКРЕАЦІЇ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019

 

UDC 338.484

Dolgopola G.E., Korobeynykova Y.S.

PROBLEM  RESEARCH OF USE OF THE LANDSCAPE AREAS WITH LOW VALUE FOR RECREATIONAL PURPOSES

Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas

Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019

 

УДК 911.8

Лепешкина Л.А., Воронин А.А., Муковнина З.П., Серикова В.И.

рекреационный мониторинг экосистем ботанического сада Воронежского госуниверситета

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,

Воронеж, Университетская пл., 1, 394000

UDC 911.8 

Lepeshkina L.A., Voronin A.A., Mukovnina Z.P., Serikova V.I.

RECREATIONAL monitoring ecosystem of BOTANICAL GARDEN of Voronezh State University

Voronezh, Voronezh State University,

Universitetskay pl. 1, 394000