Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Котюшко Н.Є.

ГІДРОЛОГІЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Стаття присвячена дослідженню гідрологічних рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області. Зроблена оцінка використання поверхневих і підземних вод у туристсько - рекреаційній діяльності.

Ключові слова: гідрологічні рекреаційні ресурси, поверхневі води, підземні води, рекреаційна діяльність.

 

УДК 338.484

Долгопола Г.Є.,  Коробейникова Я.С.

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЦІННИХ  ТЕРИТОРІЙ ЛАНДШАФТІВ З МЕТОЮ РЕКРЕАЦІЇ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглядаються питання, що є складовою географічної оптимізації використання ландшафтів і пов’язані зі включенням малоцінних просторів окремих комплексів в функціональну структуру рекреаційних ландшафтів.

Ключові слова: функціональність ландшафту, продуктивна цінність, малоцінні простори.  

Ключевые слова: функциональность ландшафта, продуктивная ценность, малоценные пространства.

Keywords: functionality of landscape, productive value, not useful spaces.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 911.3

Андрусяк Н.С. 

Особливості вивчення територіально-рекреаційних систем

Чернівецький національний університет

Запропоновано методичні підходи до вивчення територіально-рекреаційних систем. Розкрито зміст основних класичних та інноваційних методів дослідження у рекреаційній географії. Виділено алгоритми побудови інформаційної бази даних для моделювання форм організації рекреаційної діяльності на регіональному рівні.

Ключові слова: рекреаційна географія, туристсько-рекреаційна система, методичні підходи, моделювання, картографування, бази даних.

 

УДК 338.484:502.131.1

Побігун О.В.

Проблеми збереження туристичних об’єктів у світі

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Рассматриваются проблемы использования отдельных известных туристических объетов мира. 

Considered the problems are famous tourist objects of the world.

Ключові слова: туристичні об’єкти, туристичні потоки.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 631.95

Караван Ю.В.

ТУРИЗМ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Львовский институт экономики и туризма, г. Львов

Рассматривается влияние разных видов туризма на окружающую среду. Утверждается, что при умелом управлении можно минимизировать ущерб экологии и получить значительную прибыль.

Ключевые слова: туризм, природа, экология, отдых, ущерб.