УДК 637.521/.528
Штонда Оксана Анатоліївна,Семенюк Екатерина Николаевна,,,,,
ВПЛИВ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЙ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КУПАЖІВ РОСЛИННИХ ОЛІЙ
Shtonda O.A., Semeniuk K.M.
INFLUENCE OF FATTY ACID COMPOSITION OF OILS ON PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF QUALITY OF BLENDS OF VEGETABLE OILS
 
УДК 637.5
Штонда Оксана Анатоліївна,Шахворостова Ольга Михайлівна ,,,,,
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСНИХ ЧІПСІВ
Shtonda O.A., Shakhvorostova O.M
INFLUENCE OF DRYING PROCESS ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS OF MEAT CHIPS
 
УДК УДК 581.19:634.75:664.857.3
Войцехівський Володимир Іванович,Нестерова Наталя Гергієвна,Смотритель Олександр,Войцехівська Олена Василівна,,,
ЯКІСТЬ СУНИЧНИХ СОРТОВИХ СПИРТОВАНИХ СОКІВ
Voytsekhivskiy V.I., Nesterova N.G., Smotritel O, Voytsekhivskа О.V.
QUALITY OF STRAWBERRY SORTED SPIRITS JUICES