Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 637.128
Медведева Наталья Анатольевна,Розбицкая Татьяна Викторовна,Волынец Валерия Михайловна,,,,
АНАЛІЗ ПОРІВНЯННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ISO 22000:2005 ТА ISO 22000:2018
Miedviedieva N.A., Rozbytska T.V., Volynets V.M.
Analysis of comparison of international standards iso 22000: 2005 and iso 22000: 2018
 
УДК УДК 664.6:633.35
Зуйко Вера Игоревна,Сильчук Татьяна Анатольевна ,Гребонос Катерина Игоревна,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНИХ ХЛІБНИХ ВИРОБІВ ЗА ПРИСКОРЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Zuiko V., Sylchuk T., Hrebonos K.
USING OF FOOD FIBERS IN MANUFACTURE OF RYE AND WHEAT BREAST PRODUCTS BY ACCELERATED TECHNOLOGY
 
УДК УДК 637.523’659
Тищенко Людмила Николаивна,Пилипчук Оксана Станіславівна,Коваль Катерина Юріївна,,,,
ВПЛИВ СПОСОБУ ВИТОПЛЮВАННЯ ТА СПОСОБУ ЗБЕРІГАННЯ ТВАРИННИХ ЖИРІВ НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСІВ ОКИСЛЕННЯ
Tyshchenko L.., Pylypchuk O., Koval K.
INFLUENCE OF WELDING METHOD AND METHOD OF STORAGE OF ANIMAL FATS ON OCCIDATION PROCESSES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 663.316
Литовченко Александр Михайлович,Гайдай Ирина Владимировна,,,,,
ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ДРІЖДЖІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯБЛУЧНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ
Litovchenko O., Haidai I.
USE OF NITROGEN FEED FOR YEAST FOR THE PRODUCTION OF APPLE WINES
 
УДК УДК 664:637.521:637.04
Штонда Оксана Анатоліївна,Кондратюк Віталій Романович,,,,,
ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ М'ЯСО-РОСЛИННИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
Shtonda O. A., Kondratiuk V. R.
CHARACTERISTICS OF CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT-FERTILIZER SEMI-SEMI-FABRICATES