Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 622.242.6

Савик В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ піноУТВОРЕННЯ У пристроЯХ ЕЖЕКЦІЙНОГО ТИПУ
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтава, пр-т Першотравневий, 24, 36011
UDC 622.242.6
Savyk V.M.
THEORETICAL RESEARCHES OF FOAMING PROCESS IN EJECTION DEVICES
Polava national technical Yuri Kondratyuk university,
Poltave, Ave Pershotravnevyi, 24, 36011

Анотація. В даній статті розглядаються теоретичні дослідження процесу піноутворення у пристроях ежекційного типу, на основі чого отримана формула для визначення прогнозованого значення тиску піни на виході із пристрою, приведені результати розрахунків тиску піни з використанням програми “Maple 9,5” для певної подачі промивальної рідини буровим насосом.

Ключові слова: процеси піноутворення, пристрій ежекційного типу, рідинний і повітряний потоки, камера змішування.

Abstract. In this article we describe theoretical researches of foaming process in ejection devices. Considering our researches, we have got the formula for determining the predicted values of foam pressure at the outlet of the device, shown the calculation results of foam pressure with usage Maple 9,5” program for some giving of drilling fluid by drilling pump.

Key words: foaming process, ejection device, liquid and air flow, mixing chamber.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013