Рейтинг пользователей: / 9
ХудшийЛучший 

УДК 641.528:635.82

Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А.

МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Київ, Кіото 19, 02156

 

UDC 641.528:635.82

Orlova N.Y., Nesterenko N.A.

MODELS QUALITY OF FROZEN SEMI – FINISHED PRODUCTS FROM CULTIVATED MUSHROOMS BROWN RACES
Kyiv National University of Trade and Economics
Kyiv, Kyoto 19, 02156

Проаналізовано розроблені математичні моделі якості швидкозамороженого напівфабрикату із культивованих печериць коричневої раси. На основі розроблених моделей методом багатокритеріальної оптимізації визначено й обґрунтовано оптимальні концентрації та види природних згущувачів, що дозволило розв’язати проблему стабілізації споживних властивостей грибного напівфабрикату.

Ключові слова: печериці коричневої раси, штам, раса, природні згущувачі, моделі якості.

Analysis of mathematical models of the quality of the frozen semi – finished products from cultivated mushrooms brown race. Based on models developed by multiobjective optimization defined and reasonably optimal concentrations and types of natural thickeners, thereby solve the problem of stabilizing consumer properties mushroom semis.
Key
words: mushrooms brown race, strain, race, natural thickeners, quality models.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013