Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

  УДК 641.87:[642.58:796.071.2]                  

Антоненко А.В., Дмитренко В.В

ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Кіото 19, 02156

UDC 641.87:[642.58:796.071.2]                  

Antonenko A.V., Dmytrenko V.V

TECHNOLOGY DRINKS FOR ATHLETES INCREASED NUTRITIONAL VALUE

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Kioto 19, 02156

У статті розглянуті особливості використання яєчного альбуміну в технології напоїв для спортсменів. Проаналізовано хімічний склад, біологічну цінність яєчного альбуміну та розроблення напоїв, обґрунтовано рецептуру та технологію виробництва напоїв для спортсменів з використанням яєчного альбуміну.

Ключові слова: яєчний альбумін, сировоточний протеїн, фруктоза, лактоза, мальтоза.

In the article the considered features of the use of ovalbumin are in technology of drinks for sporcmeniv. Chemical composition, food and biological value of ovalbumin, is analysed, grounded compounding and technology of production of drinks for sporcmeniv with the use of ovalbumin.

Keywords: egg albumin, syrovotochnyy protein, fructose, lactose, maltose.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013