Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.355.072/1

Гавриш В.І., Ракул О.І.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОДОВЖНІХ ХВИЛЬ ДЕФОРМАЦІЇ В КАЧАНІ КУКУРУДЗИ ПРИ ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕННІ

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв,

вул. Крилова 17а, 54038

UDC 631.355.072/1

V.I. Havrysh, O.I. Rakul

MATHEMATICAL MODELING OF longitudinal deformation WAVES DISTRIBUTION in corn’s ear during its picking

Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv, Krylovа St. 17a, 54038

Розроблена математична модель розповсюдження поздовжніх хвиль деформації в середині качана кукурудзи при його відокремленні. На підставі отриманих рівнянь визначені напрями подальших наукових досліджень.

Ключові слова: кукурудза, відокремлення качанів, математична модель, хвилі деформації, стрижень-хвилевод.

The mathematical model of the propagation of longitudinal waves of deformation in the middle ear of corn has been developed. On the foundation of the above model the further directions of research have been appointed.

Keywords: corn, corn picking, mathematical model, waves deformation, rod-waveguide.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013