Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 004.9:519.8:65

Крап Н.П., Юзевич В.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ
Львівський інститут економіки і туризму
м.Львів, вул. Менцинського, 8
Фізико-механічний інститут НАН України
м. Львів, вул. Наукова, 5


UDC 004.9:519.8:65

KrapN.P., YuzevychV.M.
METHODOLOGICALASPECTS OF MANAGEMENT OFPROJECTS OFTOURIST FLOWS
Lviv Institute of Economy and Tourism
Lviv
, Mentsynsky street, 8
Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine
Lviv, Naukova street,
5
 
 
Секции-март 2013