Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

УДК 621.313.1

Федоришен В.В.

КЕРОВАНИЙ ТЕРМОЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ

Вінницький національний технічний університет, м.Вiнниця, Хмельницьке шосе 95, 21021

UDC 621.313.1

Vikentii Fedoryshen

CONTROLLED THERMONUCLEAR FUSION

Vinnitsa national technical university,Vinnitsa, Khmelnytske shosse 95, 21021

Розглянуто тему розвитку керованого термоядерного синтезу. В даній роботі приведено проблеми сучасних енергоресурсів, історія розвитку керованого термоядерного синтезу, також описано найлегше здійснення, та найпоширеніші рекції синтезу.

Ключові слова : Керований термоядерний синтез, реакції розпаду, дейтирій, тригій, гелій3, ядерний реактор.

Let us consider the subject of controlled thermonuclear fusion. In this paper, given the problems of modern energy history of development controlled thermonuclear fusion. It also describes the simple implementation and most frequently synthesis reaction.

Keywords: controlled nuclear fusion ,reaction decay, deytyriy, tryhiy, heliy3, a nuclear reactor.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013