Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Семенцов Георгій Никифорович,Лагойда Андрій Іванович,Зварич Галина Григорівна,,,,
FUZZY-МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО ДИНАМІЧНОГО НЕЛІНІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ
Sementsov G.N.,lagoydaA.I.,Zvarych G.G.
FUZZY- MODELING OF A LARGE DYNAMIC NONLINEAR PROCESS FOR CONTROL PROBLEMS

Аннотация. На основі холістичного підходу розроблено феноменологічну Fuzzy-модель бурової насосної установки як багатовимірного нелінійного об’єкта керування, що функціонує за умов невизначеності під впливом завад. Показано, що запропонована модель є доповненням до

Ключевые слова: Fuzzy-моделювання, багатовимірний нелінійний процес, бурова насосна установки, витрато-напірна характеристика, ідентифікація, оцінювання, контроль

Abstract. Based on a holistic approach, we have developed a phenomenological Fuzzy model of a drilling rig as a multidimensional nonlinear control object that operates under uncertainty under the influence of noise. It is shown that the proposed model is a compleme

Keywords: Fuzzy-modeling, multidimensional nonlinear process, drilling pump installation, flow- pressure characteristic, identification, estimation, control

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>