Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Купавченко Елена Владимировна,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Kupavchenko E.V
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING WHEN TRAINING QUALIFIED WORKERS IN THE PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION SYSTEM

Аннотация. Теоретично розкрито які інноваційні технології можливо впровадити в навчанні при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти.

Ключевые слова: інноваційні технології, традиційні форми, прогресивні форми, ситуаційне навчання (кейс-метод), ігрові технології, проектна технологія, технологія проблемного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, робочі зошити

Abstract. It is theoretically revealed what innovative technologies can be implemented in training in the preparation of skilled workers in the vocational education system.

Keywords: innovative technologies, traditional forms, progressive forms, situational learning (case-method), game technologies, project technology, problem learning technology, information and communication technologies, workbooks

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>