УДК
Кундельчук Оксана Петровна,Котовский Игорь Николаевич,Гончаренко Татьяна Леонидовна,Головко Наталия Юрьевна,,,
ДОСВІД ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ І СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП НА ПРОРОСТКИ ЯЧМЕНЮ
Kundelchuk O.P., Kotovsky I.M., Goncharenko T.L., Golovko N.Yu.
The experience of determining the influence of radiation of INCANDESCENT lamps and LED lamps on barley seedlings