УДК
Богінська Людмила Олексіївна,,,,,,
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Boginska L.O.
ECONOMIC TOOL OF ENVIRONMENTAL CONTROL OF THE BUILDING INDUSTRY
 
УДК
Толбатов Андрій Володимирович,Толбатов Сергій Володимирович,Богінська Людмила Олексіївна,Толбатов Володимир Аронович,,,
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Tolbatov A.V., Tolbatov S.V., Boginska L.O., Tolbatov V.A.
FORMATION OF ECO-ORIENTED STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY