Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Мегем Олеся Николаевна,,,,,,
Творческое наследие украинских методистов-биологов и учителей-практиков (1959-1966 рр.)
Mehem Olesya
Creative Legacy of Ukrainian Methodists of Biologists and Teachers-Practitioners (1959-1966)

Аннотация. У статті з позиції історико-педагогічної науки досліджено еволюцію навчально-методичного забезпечення шкільної біологічної освіти (1959 – 1966 рр.). Виділено провідні орієнтири і пріоритети, які складають генетичне ядро методичних ідей. Виділене генетичне

Ключевые слова: Ключові слова: самостійна робота; знання; уміння; навички; розвиток інтересу; ботанічні вікторини; задачі і вправи з ботаніки; робочий зошит; естетичне виховання.

Abstract. The article studies the evolution of teaching support in school biological education (1959 - 1966 years) from the point of view of historical pedagogy. The essence of the term “methodological support” is proved in the context of the study. It was found th

Keywords: Keywords: methodological support, individual work, knowledge, abilities, skills, development of interest, botanical quizzes, problems and exercises in botany, workbook, aesthetic education.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>